Regulamin

Regulamin Ligi Zadaniowej Optics Challenge III – The Tournament

 1. Organizatorami Ligi Optics Challenge III zwanej dalej Ligą jest Koło Naukowe Optyki i Fotoniki oraz University of Warsaw Student Chapter of OSA i Univeristy of Warsaw Student Chapter of SPIE.

 2. Liga przeznaczona jest dla studentów I i II roku studiów I stopnia Wydziału Fizyki wszystkich kierunków.

 3. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dopuszczeniu do udziału w Lidze studentów I i II roku studiów I stopnia z innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Liga polega na rozwiązaniu trzech zadań w sali wykładowej.

 5. Zamiar uczestnictwa w Lidze zadaniowej należy zgłosić organizatorom drogą elektroniczną na adres osa@fuw.edu.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 6 grudnia 2013 roku.

 6. Minimalna liczba uczestników to 6 osób. W przypadku, gdy zamiar uczestnictwa zgłosi mniej osób konkurs nie odbędzie się, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 7. Podczas konkursu każdy z uczestników może korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Organizatorzy Ligii nie zapewniają komputerów dla uczestników.

 8. Liga odbędzie się dnia 16 grudnia 2013 roku w godzinach popołudniowych. Każdy z uczestników otrzyma serię zadań, na rozwiązanie których będzie miał 4 godziny.

 9. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie korzystając z dowolnych materiałów: książek, publikacji, materiałów z Internetu, itd.

 10. Za każde zadanie przewidzianych jest 10 punktów, które zostaną rozdzielone między rozwiązujących proporcjonalnie do poprawności nadesłanych rozwiązań.

 11. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba z największą liczbą punktów zdobytych łącznie ze wszystkich zadań.

 12. Za uzyskanie najwyższych pozycji w klasyfikacji końcowej przewidziane są nagrody rzeczowe i inne.

 13. Na wniosek uczestników będziemy podawać wyniki poszczególnych zadań.

 14. Uczestnicy Ligi zaproszeni są do uczestnictwa w spotkaniach Koła Naukowego Optyki i Fotoniki.

 15. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo interpretacji i możliwość zmian regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>