OSA

OSA logoOptical Society of America (OSA) jest towarzystwem naukowym zajmującym się badaniem optyki i fotoniki – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. W ramach swojej działalności OSA wspiera badania naukowe na całym świecie poprzez organizację konferencji i wystaw, publikację wydawnictw naukowych, współpracę z przemysłem oraz edukację nowego pokolenia młodych naukowców.

Jest największą organizacją optyczną zrzeszającą ponad 100 krajów i rozpinającą wiele dyscyplin naukowych takich jak: fizyka, biologia, metrologia, medycyna , inżynieria itp. Od początku XX wieku do chwili obecnej sprzyja rozwojowi nauki i technologii zrzeszając ponad 16 tys. członków indywidulanych i więcej niż 230 współpracujących firm.

Współpraca KNOF z OSA daje liczne korzyści:

  • łatwiejsze wyjazdy na konferencje
  • finasowanie projektow Koła
  • zapraszanie do Warszawy zagranicznych naukowców
  • otwarty dostęp do wybranych czasopism naukowych

Uczestnicząc w KNOF nie musisz być członkiem OSA, chociaż naprawdę warto! Aby zostać członkiem OSA należy zarejestrować się na tej stronie i wnieść opłatę w wysokości $40/rok. Warto na ten temat porozmawiać ze swoim opiekunem naukowym – być może zgodzi się sfinansować Twoje członkostwo.